Ga helemaal los met Online.nl

Na enkele jaren gewerkt te hebben met het blauwe monster Victor Veelvraat (zie elders), nu weer eens een campagne met mensen van vlees en bloed. Die volop genieten van internet en tv van Online.nl.

Online.nl is een kleinere speler in de competitieve telecommarkt. Maar met een serieus aanbod. Want de provider biedt het compleetste pakket voor de beste prijs. Daarvoor ontwikkelden we een mooie salescampagne met veel verschillende online assets: socials, video, display, interactieve banners en meer. Met dank aan Hans Veldhorst voor het strategische denkwerk en Digital Billy voor de visuele uitwerking.