De Werkelijke Energie intensiteit indicator

Een online rekentool voor gebouwbeheerders om te zien hoe dicht of ver ze zijn bij het halen van de (verplichte) klimaatdoelstelling van Parijs.

De vraag: Bedenk een catchy naam en look and feel voor de gezamenlijke tool (website) van DGBC en TVVL. De oplossing: Met en voor Hollands Lof hebben we een enkele concepten en namen voorgesteld, waaruit  TVVL de naam WEii koos. Vormgeving en sitebouw door HollandsLof.